bkkc

Het onafhankelijke bkkc is in 2009 ontstaan uit de fusie van NBKS, BraM, VBF en LiBra. Dat waren de Brabantse koepelorganisaties voor respectievelijk beeldende kunst, muziek, film en literatuur. Maar het bkkc gaat nog een stap verder. Het richt zich ook op de disciplines theater, dans, vormgeving en architectuur.

Brabants Heem

In Brabants Heem hebben zich bijna 120 Brabantse heemkundekringen en historische verenigingen verenigd.

Brabantse Omroepen

Brabantse Omroepen is de website van de Werkgroep Lokale Radio van Erfgoed Brabant. De doelstelling van de Werkgroep Lokale Radio is het bevorderen en doen uitzenden van programma’s over en in het dialect in de media, voor radio en televisie, bij de lokale zendgemachtigden. De werkgroep organiseert de verkiezing van Brabants mooiste dialectliedje.

Historische Vereniging Brabant

De Historische Vereniging Brabant heeft als doel de geschiedbeoefening in en over Noord-Brabant te stimuleren.

Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN)

De KAN is een samenwerkingsverband tussen de beheerders van archiefdiensten met het doel gezamenlijke belangen te behartigen en kennis en expertise te delen op het gebied van (digitale) archivering.
Contactpersoon: secretaris Yvonne Welings, e-mail: [email protected]

Kunstbalie

Het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CVA) en het Brabants instituut voor school en Kunst (BisK) zijn op 1 januari 2009 gefuseerd. Samen gaan ze verder onder de naam Kunstbalie.

Landelijk Contact van Museumconsulenten

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten is een netwerkorganisatie voor alle provinciale museumconsulentschappen.

Leerstoel Cultuur in Brabant

De Leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg is het wetenschappelijk gezicht van cultuurhistorie, volkskunde en heemkunde in de Provincie Noord-Brabant.

Leerstoel Diversiteit in taal en cultuur in Brabant 

De Leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg bestrijkt het terrein van de autochtone en allochtone diversiteit aan talen (zoals regionale en sociale dialecten, etnolecten en etnische minderheidstalen) en het brede scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan processen van identiteitsvorming van groepen en regio’s.

Monumentenhuis Brabant

Monumentenhuis Brabant helpt gemeenten om hun monumentenzorg te versterken en verbeteren.

Museumvereniging

De Nederlandse Museumvereniging is de landelijke vereniging voor de gehele museumbranche. De vereniging behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse musea en verleent diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van de branche op weg naar meer professionaliteit en kwaliteit.

Provinciaal Depot Bodemvondsten

Het doel van het Provinciaal Depot is een duurzaam behoud en beheer van archeologisch erfgoed.

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Brabant en Limburg

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Brabant en Limburg wil kerkbesturen met advies en begeleiding helpen bij restauratie, herstel en onderhoud van (kerk)gebouwen en orgels.

Stichting Monumentenfederatie Noord-Brabant

De Monumentenfederatie Noord-Brabant is een stichting die tot doel heeft: het beschermen van monumenten in de provincie Noord-Brabant én het bevorderen van de belangstelling voor die monumenten.

Vrijetijdshuis Brabant

Vrijetijdshuis Brabant is de organisatie die het vrijetijdsbeleid van de provincie Noord-Brabant uitvoert en mede vorm geeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *