Het door Erfgoed Brabant ontwikkelde lesmateriaal kan op twee manieren worden ingezet. U gebruikt het als middel om de reguliere lesstof begrijpelijker te maken. Of u gebruikt het als doel op zich. Erfgoededucatie is immers onderdeel van de kerndoelen. Samen met lokale erfgoedinstellingen maakt Erfgoed Brabant een doorlopende leerlijn met erfgoed mogelijk.

Primair onderwijs

Vrijwel al het lesmateriaal is leerstofvervangend en vakoverstijgend binnen het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Geschiedenis is het vertrekpunt. Van daaruit worden ook aardrijkskunde, rekenen en creatieve werkvormen bij de lessen betrokken. In de onderbouwprojecten speelt daarnaast taalontwikkeling een belangrijke rol.

Naar het lesmateriaal voor het primair onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Vrijwel al het lesmateriaal is leerstofvervangend en verplaatst de algemene leerstof uit de methode naar de leefomgeving van de leerling. De projecten passen in de eerste plaats binnen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en CKV. Maar het lesmateriaal kan ook de leerstof van andere vakken, zoals Nederlands, techniek en klassieke talen, verdiepen en verlevendigen.

Naar het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *