De provincie Noord-Brabant heeft in het voorjaar van 2013 de nieuwe Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant vastgesteld. Hieronder vallen acht verschillende subsidieregelingen. Drie daarvan worden uitgevoerd door Erfgoed Brabant. Als erfgoedinstelling kunt u een beroep doen op deze subsidiemogelijkheden.

Basistaken musea

Deze subsidieregeling is bedoeld voor kleinschalige museale projecten die als doel hebben de museale basistaken te verbeteren. Alle musea in Noord-Brabant kunnen deze subsidie aanvragen.
Met ingang van 2014 heeft deze regeling voortaan slechts één tender (indieningstermijn) die loopt van 3 maart t/m 7 april. Houd er rekening mee dat in de vernieuwde regeling  geen financiële ondersteuning meer kan worden aangevraagd voor aankopen en dat er een minimum subsidiebedrag is vastgesteld van € 1.000,–. Voor meer informatie neemt u contact op met Annette Gaalman.

Regionale geschiedbeoefening

Deze subsidieregeling is bedoeld om activiteiten, projecten en publicaties op het gebied van Noord-Brabantse cultuur- en geschiedbeoefening te stimuleren. Alle rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen. Met het ingaan van de nieuwe subsidieregeling Cultureel Erfgoed in het voorjaar van 2013 hanteert Regionale geschiedbeoefening voortaan twee indieningstermijnen (’tenders’). De eerste tender loopt van 3 maart t/m 7 april , de tweede van 1 t/m 30 september; tijdens deze twee maanden kan een aanvraag worden ingediend. Voor meer informatie neemt u contact op met Jurgen Pigmans.

Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemtfonds

Deze subsidieregeling maakt de uitgave van wetenschappelijke monografieën over de Noord-Brabantse geschiedenis mogelijk. Alle rechtspersonen kunnen een beroep doen op deze regeling. Met het ingaan van de nieuwe subsidieregeling Cultureel Erfgoed in het voorjaar van 2013 hanteert het Prof. Dr. Van den Eerenbeemtfonds voortaan twee indieningstermijnen (’tenders’). De eerste tender loopt van 3 maart t/m 7 april , de tweede van 1 t/m 30 september; tijdens deze twee maanden kan een aanvraag worden ingediend. Voor meer informatie neemt u contact op met Jurgen Pigmans.

De volledige tekst van de subsidieregeling Cultureel Erfgoed en informatie over de wijze van aanvragen vindt u hier.
Let er op dat uw aanvraag direct bij indiening alle voor de beoordeling benodigde informatie moet bevatten. Voeg dus eventuele extra, zowel inhoudelijke als financiële bijlagen direct toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *